Trial naar behandelmethoden voor actinische keratosen*

Onderzoek
Dubbelpublicatie
Maud H.E. Jansen
Janneke P.H.M. Kessels
Patty J. Nelemans
Nina Kouloubis
Aimee H.M.M. Arits
J.P.A. (Han) van Pelt
Patricia J.F. Quaedvlieg
Brigitte A.B. Essers
Peter M. Steijlen
Nicole W.J. Kelleners-Smeets
Klara Mosterd
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4427
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken welke van de 4 meest toegepaste veldbehandelingen voor actinische keratosen het effectiefst is.

Opzet

Prospectieve gerandomiseerde, multicentrische studie.

Methode

Wij includeerden patiënten van 18 jaar en ouder met ≥ 5 klinisch gediagnosticeerde actinische keratosen op 25-100 cm2 in het hoofd-halsgebied in 4 Nederlandse ziekenhuizen. Patiënten werden gerandomiseerd tussen behandeling met 5-fluoro-uracilcrème 5%, imiquimodcrème 5%, fotodynamische therapie (PDT) met methylaminolevulinaat of ingenolmebutaatgel 0,015%. De primaire uitkomstmaat was het percentage patiënten bij wie de behandeling succesvol was, gedefinieerd als een afname van het aantal actinische keratosen ≥ 75% 12 maanden na de laatste behandeling. Wij verrichten zowel ‘intention-to-treat’- als ‘per-protocol’-analyses.

Resultaten

Wij includeerden in totaal 624 patiënten. Na 12 maanden was op basis van de ‘intention-to-treat’-analyses het percentage patiënten bij wie de behandeling succesvol was statistisch significant hoger in de groep die behandeld werd met 5-fluoro-uracilcrème 5% (74,7%; 95%-BI: 66,8-81,0) dan in de groep die behandeld werd met imiquimodcrème 5% (53,9%; 95%-BI: 45,4-61,6), PDT met methylaminolevulinaat (37,7%; 95%-BI: 30,0-45,3) of ingenolmebutaatgel 0,015% (28,9%; 95%-BI: 21,8-36,3). De ‘per-protocol’-analyses gaven vergelijkbare resultaten.

Conclusie

Na een follow-upperiode van 12 maanden bleek dat 5-fluoro-uracilcrème 5% effectiever was dan imiquimodcrème 5%, PDT met methylaminolevulinaat of ingenolmebutaatgel 0,015% als behandeling van multipele actinische keratosen in het hoofd-halsgebied. Op basis van onze bevindingen kan 5-fluoro-uracilcrème 5% beschouwd worden als de veldbehandeling van eerste keuze voor actinische keratosen in het hoofd-halsgebied.

Auteursinformatie

Contact Maastricht UMC+, Maastricht. Afd. Dermatologie: dr. M.H.E. Jansen en drs. N. Kouloubis, dermatologen in opleiding; dr. A.H.M.M. Arits en prof.dr. P.M. Steijlen, dermatologen (maud.jansen@mumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De studie werd gefinancierd door een subsidie van ZonMw (80-83600-98-3054).

Auteur Belangenverstrengeling
Maud H.E. Jansen ICMJE-formulier
Janneke P.H.M. Kessels ICMJE-formulier
Patty J. Nelemans ICMJE-formulier
Nina Kouloubis ICMJE-formulier
Aimee H.M.M. Arits ICMJE-formulier
J.P.A. (Han) van Pelt ICMJE-formulier
Patricia J.F. Quaedvlieg ICMJE-formulier
Brigitte A.B. Essers ICMJE-formulier
Peter M. Steijlen ICMJE-formulier
Nicole W.J. Kelleners-Smeets ICMJE-formulier
Klara Mosterd ICMJE-formulier
Behandeling van actinische keratosen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties