Trial naar behandelmethoden voor actinische keratosen*

Onderzoek
15-01-2020
Maud H.E. Jansen, Janneke P.H.M. Kessels, Patty J. Nelemans, Nina Kouloubis, Aimee H.M.M. Arits, J.P.A. (Han) van Pelt, Patricia J.F. Quaedvlieg, Brigitte A.B. Essers, Peter M. Steijlen, Nicole W.J. Kelleners-Smeets en Klara Mosterd

Samenvatting

Doel

Onderzoeken welke van de 4 meest toegepaste veldbehandelingen voor actinische keratosen het effectiefst is.

Opzet

Prospectieve gerandomiseerde, multicentrische studie.

Methode

Wij includeerden patiënten van 18 jaar en ouder met ≥ 5 klinisch gediagnosticeerde actinische keratosen op 25-100 cm2 in het hoofd-halsgebied in 4 Nederlandse ziekenhuizen. Patiënten werden gerandomiseerd tussen behandeling met 5-fluoro-uracilcrème 5%, imiquimodcrème 5%, fotodynamische therapie (PDT) met methylaminolevulinaat of ingenolmebutaatgel 0,015%. De primaire uitkomstmaat was het percentage patiënten bij wie de behandeling succesvol was, gedefinieerd als een afname van het aantal actinische keratosen ≥ 75% 12 maanden na de laatste behandeling. Wij verrichten zowel ‘intention-to-treat’- als ‘per-protocol’-analyses.

Resultaten

Wij includeerden in totaal 624 patiënten. Na 12 maanden was op basis van de ‘intention-to-treat’-analyses het percentage patiënten bij wie de behandeling succesvol was statistisch significant hoger in de groep die behandeld werd met 5-fluoro-uracilcrème 5% (74,7%; 95%-BI: 66,8-81,0) dan in de groep die behandeld werd met imiquimodcrème 5% (53,9%; 95%-BI: 45,4-61,6), PDT met methylaminolevulinaat (37,7%; 95%-BI: 30,0-45,3) of ingenolmebutaatgel 0,015% (28,9%; 95%-BI: 21,8-36,3). De ‘per-protocol’-analyses gaven vergelijkbare resultaten.

Conclusie

Na een follow-upperiode van 12 maanden bleek dat 5-fluoro-uracilcrème 5% effectiever was dan imiquimodcrème 5%, PDT met methylaminolevulinaat of ingenolmebutaatgel 0,015% als behandeling van multipele actinische keratosen in het hoofd-halsgebied. Op basis van onze bevindingen kan 5-fluoro-uracilcrème 5% beschouwd worden als de veldbehandeling van eerste keuze voor actinische keratosen in het hoofd-halsgebied.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing