Triage in de huisartsenpraktijk: te zwaar geschut?

Opinie
Frans H. Rutten
Dorien L. Zwart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D657
Abstract

De meeste huisartsenposten triageren en gebruiken daar veelal de Nederlandse Triage Standaard voor. Ook ambulancediensten en spoedeisende hulpposten werken hiermee of met vergelijkbare triagesystemen. Dit zorgt voor eenduidig ‘taalgebruik’, makkelijkere communicatie en afstemming van de spoedzorg. Triage is bedoeld voor het bepalen van de urgentie en daarmee van de te leveren hulp, niet voor het bepalen van een diagnose. Het doel is de patiënten met een hoogurgente hulpvraag er zo snel mogelijk ‘uit te filteren’ en hen van acute hulp te voorzien.

Casussen van papier

De Nederlandse Triage Standaard is ontwikkeld voor spoedeisende hulpposten (zie uitleg). De NHG-Triagewijzer daarentegen is speciaal bedoeld voor de huisartsenpraktijk, maar bevat dezelfde ingangsklachten, triagecriteria en urgentiecategorieën als de Nederlandse Triage Standaard (zie uitleg). Telefonische triagesystemen zijn afgeleid van systemen waarbij fysiek contact met de patiënt mogelijk was tijdens de ontwikkeling ervan. Deze fysieke triagesystemen zijn gevalideerd, maar de huidige telefonische triagesystemen zijn formeel niet…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidszorg en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Dr. F.H. Rutten en dr. D.L. Zwart, huisartsen.

Contact dr. F.H. Rutten (f.h.rutten@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Frans H. Rutten ICMJE-formulier
Dorien L. Zwart ICMJE-formulier
Doktersassistent mist soms hoogurgente hulpvraag*
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties