Traumatische heupluxatie bij een 3-jarige jongen met een pijnlijke knie

Klinische praktijk
P.M. van Ommeren
L.P.H. Leenen
R.M. Castelein
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2320-3
Abstract

Samenvatting

Een 3-jarige jongen had pijn aan de mediale zijde van de linker knie nadat zijn vader bij een partijtje voetbal op hem was gevallen. Toen de pijn 4 dagen later niet verminderd bleek, werd bij nadere diagnostiek een heupluxatie vastgesteld. Na onbloedige repositie onder doorlichting, gevolgd door een gipsbroekbehandeling, verdween de pijn en herstelde de functie. Een traumatische heupluxatie bij kinderen komt weinig voor, maar kan verstrekkende gevolgen hebben. Omdat pijngedrag bij kinderen afwijkt van dat van volwassenen dient een onderzoeker bij een kind beducht te zijn op een traumatische heupluxatie wanneer een kind zich presenteert met een bijpassende anamnese en disfunctie van het been, ongeacht de lokalisatie van de pijn. Bij heupafwijkingen wordt vaak pijn in de knie aangegeven. Avasculaire femurkopnecrose is een bekende en gevreesde complicatie van een traumatische heupluxatie bij kinderen. Zeker wanneer de luxatie gemist wordt en repositie na meer dan 6 uur plaatsvindt, neemt de kans op complicaties sterk toe. Een zo spoedig mogelijke gesloten of eventueel open repositie van de geluxeerde heup onder narcose is de aangewezen behandeling.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2320-3

Auteursinformatie

Spaarne Ziekenhuis, afd. Orthopedie, Postbus 770, 2130 AT Hoofddorp.

Hr.P.M.van Ommeren, assistent-geneeskundige.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht.

Afd. Chirurgie: hr.prof.dr.L.P.H.Leenen, traumatoloog.

Afd. Orthopedie: hr.prof.dr.R.M.Castelein, orthopedisch chirurg.

Contact hr.P.M.van Ommeren (pmvanommeren@gmail.com)

Ook interessant

Reacties