‘Transmurale zorgbrug’ voor kwetsbare ouderen zinvol?

Onderzoek
Henriëtte E. van der Horst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D824

Waarom dit onderzoek?

Een acute ziekenhuisopname leidt bij kwetsbare ouderen vaak tot een forse achteruitgang in het dagelijks functioneren. Diverse interventies zijn onderzocht om heropname in het ziekenhuis, sterfte of een achteruitgang in functioneren na een acute opname te reduceren, maar de resultaten zijn bepaald niet eenduidig. Een uitgebreide geriatrische…

Auteursinformatie

Contact (he.vanderhorst@vumc.nl)

Huisarts en specialist ouderengeneeskunde voorop

Ook interessant

Reacties