Transkatheter aortaklepvervanging (TAVI)

Stand van zaken
29-10-2019
Jeroen Vendrik, Martijn S. van Mourik, Saskia Houterman, M. Marije Vis en Jan Baan Jr.
Aanvaard op 19-08-2019.
Gepubliceerd op 29-10-2019.
In print verschenen in week 44 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4011