Aortaklepvervanging en screening op kwetsbaarheid

Klinische praktijk
Floor van den Hanenberg
Gideon Mairuhu
C.J. (Kees) Kalisvaart
Jan Baan
Andrea B. Maier
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7381
Abstract

Dames en Heren,

Rond de 3% van de algemene populatie ouder dan 75 jaar heeft een aortaklepstenose.1 Tot voor kort bestonden er voor patiënten met een ernstige symptomatische aortaklepstenose 2 behandelingsmogelijkheden: conservatief of chirurgisch. Recent is de minder invasieve transkatheter-aortaklepvervanging (‘transcatheteraortic valve implantation’, TAVI) geïntroduceerd. TAVI is een goed alternatief voor zowel inoperabele patiënten als patiënten met een hoog risico op complicaties bij een conventionele open-hartoperatie.2,3 Toch is het belangrijk om ook patiënten die een TAVI ondergaan te screenen op kwetsbaarheid. In deze klinische les demonstreren wij deze screening.

Patiënten met een symptomatische aortaklepstenose die niet in aanmerking komen voor een chirurgische aortaklepvervanging en conservatief behandeld worden, hebben een 1-jaarsoverleving van gemiddeld 50%.2 Hoewel de vermindering van mortaliteit door een chirurgische behandeling of TAVI indrukwekkend is, is het mortaliteitscijfer bij patiënten met een hoog operatierisico na 1 jaar nog altijd rond de 25%.3 Het is daarom…

Auteursinformatie

Slotervaartziekenhuis, Amsterdam.

Afd. Cardiologie: drs. F. van den Hanenberg, aios klinische geriatrie; drs. G. Mairuhu, cardioloog.

Kennemer Gasthuis, afd. Klinische geriatrie, Haarlem.

Dr. C.J. Kalisvaart, klinisch geriater.

AMC, afd. Cardiologie, Amsterdam.

Dr. J. Baan, interventiecardioloog.

VU medisch centrum, afd. Interne Geneeskunde, sectie Ouderengeneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr.dr. A.B. Maier, internist-ouderengeneeskunde.

Contact prof.dr.dr. A.B. Maier (a.maier@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Floor van den Hanenberg ICMJE-formulier
Gideon Mairuhu ICMJE-formulier
C.J. (Kees) Kalisvaart ICMJE-formulier
Jan Baan ICMJE-formulier
Andrea B. Maier ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties