Transkatheter aortaklepvervanging (TAVI)

Stand van zaken
29-10-2019
Jeroen Vendrik, Martijn S. van Mourik, Saskia Houterman, M. Marije Vis en Jan Baan Jr.

Samenvatting

  • Transkatheter aortaklepvervanging (TAVI) is naast chirurgische aortaklepvervanging een goede behandeloptie voor patiënten met een ernstige, symptomatische aortaklepstenose.
  • Transkatheter aortaklepvervanging is in de afgelopen jaren geëvolueerd van een behandeling voor inoperabele patiënten naar een gelijkwaardige behandeloptie voor het overgrote deel van alle patiënten met een ernstige, symptomatische aortaklepstenose.
  • Gegevens over de behandeling en behandeluitkomsten van patiënten met TAVI worden in Nederland bijgehouden in de Nederlandse Hart Registratie (NHR).
  • Het aantal patiënten dat middels TAVI behandeld wordt, neemt gestaag toe, waarbij het risico op peri- en postoperatieve complicaties steeds lager wordt.
  • Langetermijnuitkomsten van TAVI lijken vooralsnog vergelijkbaar met de uitkomsten na chirurgische klepvervanging, maar langetermijnresultaten van trials en uit de NHR moeten dit uitwijzen, met name wat betreft de duurzaamheid van klepprotheses.
  • Verder onderzoek moet zich de komende jaren richten op de indicatie voor TAVI, selectie van patiënten en de uitkomstmaten die recht doen aan de kwaliteit van leven van patiënten.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing