Transcutane bilirubinemeting geschikt voor de vaststelling van hyperbilirubinemie bij icterische pasgeborenen

Onderzoek
M.J. Willemsen
C.R.W. Korver
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:359-63
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen of transcutane bilirubinemeting geschikt is om de noodzaak van fototherapie vast te stellen bij neonatale hyperbilirubinemie en of deze meting bloedafnamen bij neonaten kan voorkómen.

Opzet

Prospectief, beschrijvend.

Methode

In de periode 1 maart-31 december 2005 werden bij icterische neonaten, die waren opgenomen op de couveuseafdeling van het Kennemer Gasthuis te Haarlem, zowel serumbilirubinemetingen als midfrontale en midsternale transcutane bilirubinemetingen verricht. Voor de transcutane metingen werd gebruikgemaakt van de Minolta-bilirubinemeter type JM-103. Data werden geïnterpreteerd met behulp van ‘scatterplot’, 2-bij-2-tabel en ‘receiver operating characteristics’(ROC)-curve.

Resultaten

In totaal werden 70 gepaarde metingen verricht bij 50 patiënten, 22 meisjes en 28 jongens, met een gemiddelde leeftijd van 66 uur (uitersten: 12-164). Zij hadden een gemiddeld geboortegewicht van 2766 g (uitersten: 1680-4600), terwijl de gemiddelde amenorroeduur 36,2 weken (uitersten: 32-41,3) bedroeg. De coëfficiënt voor de correlatie tussen de serumbilirubineconcentratie en de gemiddelde transcutane midfrontale en midsternale bilirubinewaarde was 0,88 respectievelijk 0,91. De negatief voorspellende waarde op basis van de gemiddelde transcutane midfrontale en midsternale bilirubinewaarde bedroeg respectievelijk 0,91 en 0,87; bij 91 respectievelijk 87 van de kinderen zou dus terecht niet gestart zijn met fototherapie. Op basis van het oppervlak onder de ROC-curve was de transcutane midfrontale bilirubinemeting betrouwbaarder dan de transcutane midsternale bepaling.

Conclusie

Transcutane bilirubinemeting bleek geschikt voor het stellen van de indicatie tot fototherapie bij neonatale hyperbilirubinemie. Het onnodig prikken van pasgeborenen kan met behulp van deze niet-invasieve screeningsmethode voorkomen worden.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:359-63

Auteursinformatie

Kennemer Gasthuis, locatie Zuid, afd. Kindergeneeskunde, Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem.

Mw.M.J.Willemsen, assistent-geneeskundige (thans: VU Medisch Centrum, Amsterdam); hr.dr.C.R.W.Korver, kinderarts.

Contact hr.dr.C.R.W.Korver (korver@kg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties