Een alternatief voor de chirurgische longbiopsie

Transbronchiale cryobiopsie

Klinische praktijk
Roos Joosten
Michiel T.H. Spanbroek
Julius P. Janssen
Willem Vreuls
Rob Janssen
R.J. (Jürgen) Hölters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5499
Abstract

Bijdragen in de rubriek ‘Nieuwe technieken’ gaan over technische mogelijkheden binnen de geneeskunde die nieuw zijn, zodat er nog niet veel bewijs is, maar waarbij de beschikbare feiten toch zo interessant zijn, dat lezers de informatie nuttig zullen vinden. Of de beschreven technieken na verder onderzoek uiteindelijk tot de gangbare medische praktijk zullen gaan behoren, zal moeten blijken.

Waarom is er behoefte aan een nieuwe techniek?

Ongeveer 15% van alle patiënten die bij de longarts komen, wordt verwezen vanwege het vermoeden van een interstitiële longziekte (ILD). De diagnostiek naar interstitiële longaandoeningen vereist een multidisciplinaire aanpak van een ervaren longarts, radioloog en een longpatholoog die ILD als aandachtsgebied hebben. Met een grondige anamnese, lichamelijk onderzoek, een CT-scan met hoge resolutie, een cellulair profiel van een bronchoalveolaire lavage en serologische testen kan in de meerderheid van de gevallen een consensusdiagnose worden gesteld tijdens een multidisciplinair overleg. Toch kan bij circa 30% van de patiënten de ILD niet worden geclassificeerd en kan zonder biopsie en histopathologisch onderzoek geen specifieke diagnose worden gesteld.1

Volgens de huidige richtlijnen is een chirurgische longbiopsie (SLB) noodzakelijk om histologisch materiaal te verkrijgen. SLB heeft een diagnostische opbrengst van meer dan 89%.1

Bij veel patiënten zijn de risico’s van een SLB onaanvaardbaar. Met name bij…

Auteursinformatie

CWZ, Nijmegen: Afd. Longziekten: drs. R. Joosten, aios; drs. M.T.H. Spanbroek, dr. J.P. Janssen, dr. R. Janssen en dr. R.J. Hölters, longartsen. Afd. Pathologie: drs. W. Vreuls, patholoog.

Contact R. Joosten (roos.joosten@cwz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties