Tracheotomie op de intensive care is maatwerk

Klinische praktijk
Bernard G. Fikkers
Hans Delwig
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1248
Abstract

Dames en Heren,

De tracheotomie is een van de oudste ingrepen in de geneeskunde. Bij patiënten die zijn opgenomen op de Intensive Care (IC) wordt deze procedure regelmatig toegepast. De laatste jaren lijkt de frequentie van deze ingreep toe te nemen en is het indicatiegebied op de IC verschoven van het opheffen van een acute luchtwegobstructie naar het ontwennen van mechanische beademing en het bevorderen van patiëntencomfort. Wanneer dient men tot tracheotomie over te gaan?

Sinds het einde van de vorige eeuw wordt bij tracheotomie gebruikgemaakt van de zogenoemde dilatatietechniek (figuur). Het beste moment om een tracheostoma te plaatsen dient in onze ogen per patiënt beoordeeld te worden. Daarbij zal altijd een afweging gemaakt moeten worden tussen de noodzaak van een tracheostoma en de risico’s die een ingreep aan de luchtweg met zich meebrengt. Dit illustreren wij aan de hand van de volgende 4 patiënten.

Patiënt A, een 36-jarige man…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Intensive Care, Nijmegen.

Dr. B.G. Fikkers, intensivist.

UMC Groningen, afd. Intensive Care Volwassenen, Groningen.

Drs. H. Delwig, intensivist.

Contact dr. B.G. Fikkers (bernard.fikkers@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Bernard G. Fikkers ICMJE-formulier
Hans Delwig ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties