De geschiedenis van de tracheotomie

Perspectief
L.W.E. van Heurn
P.R.G. Brink
G. Kootstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2674-8

Tracheotomie is een operatie die reeds in de Oudheid werd verricht en daarmee is het een der oudste chirurgische ingrepen. Een goede indruk van de geschiedenis van de tracheotomie wordt verkregen door een indeling in vier perioden met behulp van de nu nog bestaande literatuur; op deze wijze kan de ontwikkeling van de techniek en van de indicatie worden beschreven.

Ten tijde van de Romeinen en ook daarvoor werd over de tracheotomie geschreven. Veelal volstond men met het beschrijven van de techniek; wat de indicatie betreft is niet veel meer bekend dan dat de ingreep werd uitgevoerd bij een obstructie van de hogere luchtwegen door een ontsteking of een andere oorzaak. Na de ineenstorting van het Romeinse Rijk werd de tracheotomie waarschijnlijk gedurende 1000 jaar niet of nauwelijks toegepast, hoewel de ingreep wel wordt genoemd in voornamelijk Arabische geschriften.

Het is zeker dat in de Renaissance tracheotomieën werden verricht; ook…

Auteursinformatie

De Wever Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Postbus 4446, 6401 CX Heerlen.

L.W.E.van Heurn, assistent-geneeskundige; dr.P.R.G.Brink, chirurg.

Academisch Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Maastricht.

Prof.dr.G.Kootstra, chirurg.

Contact L.W.E.van Heurn

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties