Totale prostatectomie goede mogelijkheid bij residueel prostaatcarcinoom na Jodium-125-behandeling of uitwendige radiotherapie

Onderzoek
S. Horenblas
K.M. Efthymiou
W. Meinhardt
L.M.F. Moonen
H. van Tinteren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:945-9
Abstract

Samenvatting

Doel

Analyse van de behandelingsresultaten van totale prostatectomie voor residueel prostaatcarcinoom na Jodium-125(125I)-behandeling of uitwendige radiotherapie.

Opzet

Retrospectief.

Methode

De statussen werden onderzocht van alle patiënten die na 125I-behandeling of uitwendige radiotherapie voor een gelokaliseerd prostaatcarcinoom alsnog een totale prostatectomie ondergingen in het Nederlands Kanker Instituut/ Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam, 1991-1997. De selectiecriteria waren: een histologisch bewezen strikt lokaal residueel carcinoom, een goede levensverwachting en geen contra-indicaties voor een chirurgische ingreep. Het preoperatieve onderzoek bestond onder andere uit een tumormarkerbepaling, transrectale echografie met biopten en een botscan. Geanalyseerd werden de per- en postoperatieve complicaties; het resectiepreparaat werd histologisch onderzocht. Progressievrije overleving (biochemische en klinische progressie), niet-specifieke overleving en kankerspecifieke overleving werden berekend volgens de methode van Kaplan-Meier.

Resultaten

Er ondergingen 10 mannen met een gemiddelde leeftijd van 67,2 jaar (uitersten: 57-79) een totale prostatectomie na 125I-implantatie (7 patiënten) of uitwendige radiotherapie (3 patiënten). De mediane follow-up bedroeg 78 maanden (uitersten: 0-89). Postoperatief overleed 1 patiënt als gevolg van acute tubulusnecrose. Bij 1 patiënt was een relaparotomie nodig in verband met een interne herniatie. Bij 4 patiënten ontstond urinestressincontinentie, waarvoor zij incontinentiemateriaal behoefden. De progressievrije 5-jaarsoverleving bedroeg 72 (95-betrouwbaarheidsinterval (95-BI): 44-100), de niet-specifieke overleving 90 (95-BI: 73-100) en de kankerspecifieke overleving 90 (95-BI: 73-100). Een lokaal recidief werd niet aangetoond.

Conclusie

De lokale controle en de 5-jaarsoverleving waren goed in deze geselecteerde groep patiënten.

Auteursinformatie

Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.

Afd. Urologie: dr.S.Horenblas en dr.W.Meinhardt, urologen; mw. K.M.Efthymiou, assistent-geneeskundige.

Afd. Radiotherapie: L.M.F.Moonen, radiotherapeut.

Afd. Biometrie: ir.H.van Tinteren, statisticus.

Contact dr.S.Horenblas (shor@nki.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties