Topsport

Isa Houwink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:B706

Willen wij als niet-genetici meegaan met de snelle ontwikkelingen in de genetica, dan is het noodzakelijk ons te laten onderwijzen om onze patiënten beter te kunnen informeren. Alleen op die manier zijn alle mogelijkheden en beperkingen van de genetica anno 2011 in dagelijkse praktijk te brengen. Voor succesvol geneticaonderwijs zijn experts en ‘stakeholders’ nodig, zoals huisartsen en andere eerstelijnszorgmedewerkers die betrokken zijn bij onderwijs, klinisch genetici, vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen, onderwijsontwikkelaars en beroepsverenigingen. Onderwijs ontwikkelen is net topsport, je moet er voor kunnen samenwerken en gecoacht kunnen worden.

Dat samenwerken stimuleert om tot goede prestaties te komen, werd mij duidelijk tijdens…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties