Toosje Valkenburg

b1881_f1.jpeg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:B1881

Toosje Valkenburg is huisarts-opleider en hospicearts in De Bilt. Daarnaast is ze onder andere betrokken bij de beweging Optimale Zorg-Dappere Dokters. Ze is een van de gastredacteuren van dit themanummer (B1882).

Wat wilde u vroeger worden?

‘Volgens mijn leraar in de 6e klas zei ik op de lagere school al dat ik dokter of advocaat wilde worden. Toen er geen te overtuigen jury bleek te zijn in Nederland, werd het dokter.’

Welke levende arts bewondert u het meest en waarom?

‘Ik heb eigenlijk niemand die ik bewonder. Ik raak wel geïnspireerd van oprecht nieuwsgierige mensen die geïnteresseerd zijn naar drijfveren en motieven van anderen om het geheel beter te maken.’

Wat was de grootste vergissing in uw carrière?

‘Denken dat regelgeving en beleid van verzekeraars en VWS vanuit de zorginhoud worden geformuleerd…’

‘We zouden maximaal 20% van onze tijd kwijt mogen zijn aan administratie’

Wat was de beste stap in uw carrière?

‘Kiezen voor de huisartsopleiding. Ik ben echt een huisdokter in hart en nieren.’

Wat heeft u ertoe bewogen een artikel bij het NTvG in te dienen?

‘Ik ben gevraagd…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties