Toevalsbevinding bij een man met een pijnlijke knie

Wat is de diagnose?
Martinus A. Beek
Eric L.L. Twiss
Peter A.M. Kint
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5131
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Op de Spoedeisende Hulp kwam een 40-jarige man met een pijnlijke rechter knie nadat hij zich had verstapt. Bij lichamelijk onderzoek viel een pijnlijke zwelling op, die berustte op lokaal oedeem ten gevolge van het ongeval. Ook was er sprake van drukpijn over de laterale zijde van het femur. Flexie in het kniegewricht was beperkt tot maximaal 70 graden. De collaterale ligamenten en de kruisbanden waren intact. Op de röntgenopnamen werd een opheldering gezien in het laterale deel van de proximale tibia (figuur a). Vervolgens werd een CT-scan gemaakt die een intraossaal ganglion toonde (figuur b). Hierop werd patiënt succesvol conservatief behandeld. De etiologie van het intraossaal ganglion is onbekend. Vermoedelijk gaat het om een degeneratie van het intraossale bindweefsel door excessieve stress. Histologisch zijn intraossale ganglia identiek aan ganglia van de weke delen en zij bestaan uit een acellulaire gelatineuze vloeistof met een dunne vezelige rand. Het meest voorkomende symptoom is pijn die verergert bij inspanning. Intraossale ganglia kunnen van primaire epifysaire bottumoren worden onderscheiden door onder andere de afwezigheid van intralesionale verkalking. Door de typische radiologische karakteristieken wordt histologische biopsie niet geadviseerd. Behandeling is alleen geïndiceerd indien er symptomen aanwezig zijn en bestaat uit curettage met of zonder botplastiek. Radicale resectie van het intraossale ganglion is alleen geïndiceerd in geval van aantasting van corticaal botweefsel. Wij adviseren om een dergelijke afwijking altijd door een ervaren radioloog te laten beoordelen.

Figuur 1

Diagnose

Intraossaal ganglion.

Auteursinformatie

Amphia Ziekenhuis, Breda.

Afd. Chirurgie: drs. M.A. Beek, coassistent; drs. E.L.L. Twiss, chirurg.

Afd. Radiologie: drs. P.A.M. Kint, radioloog.

Contact drs. M.A. Beek (maarten_beek@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 juli 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Martinus A. Beek ICMJE-formulier
Eric L.L. Twiss ICMJE-formulier
Peter A.M. Kint ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties