Meer centra in eerste beoordelingsronde goedgekeurd

Toetsing multicentrisch onderzoek is vereenvoudigd

Perspectief
Jilles Heringa
Monique Al
Gerard Koëter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7558
Abstract

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

In het onderschrift bij figuur 2 zijn de kleuren van de legenda omgewisseld. De roze staven geven
de percentages vóór de invoering van de Richtlijn Externe Toetsing 2012 weer, de paarse staven
de percentages na de invoering van de RET 2012.

Samenvatting

De CCMO heeft de Richtlijn Externe Toetsing uit 2012 geëvalueerd. Deze nieuwe richtlijn voor multicentrisch onderzoek zorgt voor lagere administratieve lasten bij de goedkeuring van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Er worden meer centra goedgekeurd in het eerste besluit, maar het duurt nog steeds lang voordat onderzoek van start gaat. Raden van bestuur van instellingen hebben een belangrijke rol bij de verdere stroomlijning van het proces.

Auteursinformatie

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), Den Haag.

Mr.drs. J.W. Heringa, jurist gezondheidsrecht; dr.ir. M.D.M. Al, epidemioloog; prof.dr. G.H. Koëter, voorzitter CCMO en longarts n.p.

Contact mr.drs. J.W. Heringa (jw.heringa@ccmo.nl)

Verantwoording

Margo van Loon verzamelde data voor het evaluatierapport van de Richtlijn Externe Toetsing 2012 waar dit artikel op is gebaseerd.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A7558; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 5 april 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Jilles Heringa ICMJE-formulier
Monique Al ICMJE-formulier
Gerard Koëter ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties