Toekomstige aantallen patiënten met een cerebrovasculair accident in Nederland

Onderzoek
J. Lodder
L.M. Bouter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:425-8
Abstract

Samenvatting

Aan de hand van schattingen betreffende de toekomstige Nederlandse bevolkingsomvang en de Nederlandse leeftijds- en geslachtsspecifieke incidentie van het cerebrovasculair accident (CVA) zijn de verwachte jaarlijkse aantallen eerste-CVA-patiënten tot het jaar 2020 geschat. Ten opzichte van 1991 zal dit aantal stijgen met ten minste 4 en ten hoogste 6 in 1995 tot ten minste 41 en ten hoogste 62 in 2020.

Omdat de prevalentie en het aantal gehandicapte personen na een CVA naar schatting veel minder sterk zullen stijgen, zal in de toekomst met name uitbreiding van de mogelijkheden tot zorgverlening in de acute fase dienen te worden gerealiseerd.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Neurologie, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Dr.J.Lodder, neuroloog.

Rijksuniversiteit Limburg, vakgroep Epidemiologie en Biostatistiek, Maastricht.

Dr.L.M.Bouter, medisch bioloog en epidemioloog.

Contact dr.J.Lodder

Ook interessant

Reacties