Tinnitus: suizen, ruisen, fluiten, gillen of brullen in het oor

Klinische praktijk
L. Feenstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:317-9

‘Ik zal jullie overwinnen door jullie

te verdragen‘ (Seneca)

Er bestaan van die klachten waarvoor vaak geen duidelijke organische oorzaak kan worden gevonden. Bij ontstaan en voortduren van dergelijke klachten spelen dikwijls zowel medische als emotionele factoren een rol. Voor de gangbare medische of heelkundige behandelingen zijn ze vaak ongevoelig.1 Zo een klacht is oorsuizen of tinnitus.

Tinnitus is een klacht, geen ziekte. Er wordt onder verstaan: het waarnemen van een geluid dat zijn bron heeft in de persoon zelf. Van de bevolking geeft 15-40 aan wel eens last van oorsuizen te hebben, maar deze mensen klagen daar gewoonlijk niet over. Slechts een minderheid van circa 2,5 van hen ervaart tinnitus als het grootste gezondheidsprobleem. Deze hierdoor soms ernstig gehandicapte mensen klagen erover dat het oorsuizen hen verhindert te slapen, zich te concentreren en te werken. Enkelen zijn zo wanhopig geworden dat ze zelfs suïcide pleegden.

Als hoofdklacht blijkt…

Auteursinformatie

Prof.dr.L.Feenstra, KNO-arts.

Contact Universitair Ziekenhuis Sint-Rafaël, afd. Neus-, Keel- en Oorziekten, Kapucijnenvoer 33, 3000 Leuven

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties