Tijdperk van de bisfosfonaten nog niet ten einde

Commentaar
19-03-2018
Bert C. Visser

Onlangs zijn de resultaten van de VERO-trial gepubliceerd.1 In deze trial, waarvan de resultaten elders in dit tijdschrift worden besproken,2 werd het effect van teriparatide ten opzichte van risedroninezuur onderzocht bij postmenopauzale vrouwen met ernstige osteoporose.1 ‘Ernstige osteoporose’ wil zeggen dat de T-score – een maat voor de botmineraaldichtheid – bij inclusie ≤ -1,5 moest zijn en dat er sprake moest zijn van minstens 1 ernstige of 2 matige wervelinzakkingen. De uitkomst van deze studie is dat teriparatide over een periode van 2 jaar superieur is aan risedroninezuur in het voorkómen van wervelfracturen en andere fracturen.

Is de conclusie gerechtvaardigd dat wij teriparatide moeten geven als behandeling van eerste keus en gloort dan het einde van de bisfosfonaten? Hierop is het antwoord wat mij betreft ‘nee’. Men kan de resultaten uit deze studie namelijk niet zomaar doortrekken naar andere bisfosfonaten, zoals zoledroninezuur. Verder kunnen bisfosfonaten ook een aanvullende rol hebben na behandeling ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing