Artikel voor onderwijs en opleiding

Verhoogd fractuurrisico en fractuurpreventie

Foto: Thorsten Schmitt/shutterstock
Luisteren
Yvonne H.M. Krul-Poel
Patrick J.W.S. Vrijlandt
Petra J.M. Elders
Joop P. van den Bergh
Willem F. Lems
Renate T. de Jongh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7511
Abstract

Dit artikel is een actualisatie van een eerder verschenen leerartikel over Verhoogd fractuurrisico en fractuurpreventie (D4852). In de rubriek ‘Leerartikel’ beantwoorden experts veelvoorkomende vragen over een bepaald onderwerp. Test je kennis met de onlinetoets.

Op de hoogte blijven van nieuwe leerartikelen, compleet met geaccrediteerde toetsvragen en luisterversie?
⚡Schrijf je gratis in op een e-mail alert door het dossier Leerartikelen te volgen.⚡

De impact van fracturen op het dagelijks functioneren is aanzienlijk, onder andere door pijn, afgenomen zelfstandigheid en verlies aan arbeidscapaciteit. Dankzij de beschikbare diagnostiek en goedkope behandelopties is fractuurpreventie goed mogelijk. Preventieve behandeling van patiënten met een verhoogd fractuurrisico geeft belangrijke gezondheidswinst. In dit leerartikel beantwoorden wij vragen uit de praktijk over het fractuurrisico en fractuurpreventie.

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen. De toets is beschikbaar tot 27 maart 2025.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Alle BIG-erkende specialismen 1
  • Deze toets geldt voor alle BIG-erkende specialismen en levert je 1 nascholingspunt op. De toets is geaccrediteerd door ABAN, NAPA, KNMP en NVZA.
  • De toets telt mee binnen en buiten het eigen vakgebied voor medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen,specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en physician assistants. De accreditatie geldt niet voor verpleegkundig specialisten.
  • De toewijzing van punten verloopt via PE-online (het herregistratiesysteem) na het invullen van je BIG-nummer.

 

Fracturen komen in Nederland heel veel voor. Naar schatting telt ons land jaarlijks zo’n 175.000 botbreuken.1 Het fractuurrisico neemt toe met de leeftijd, met als belangrijkste oorzaken osteoporose, frequent vallen en comorbiditeit. Mensen met een verhoogd fractuurrisico ervaren geen klachten. Daardoor is vaak sprake van onderdiagnostiek en onderbehandeling; vaak wordt het verhoogde fractuurrisico pas vastgesteld wanneer de patiënt een fractuur heeft doorgemaakt.

Primaire osteoporose is een chronische aandoening die voornamelijk voorkomt op oudere leeftijd, met name bij vrouwen. De aandoening wordt gekenmerkt door een verlaagde botdichtheid en een veranderde microarchitectuur van het bot, wat leidt tot een verminderde botsterkte en een verhoogd fractuurrisico. De meeste fracturen komen echter voor bij mensen zonder osteoporose.3,4 Om deze redenen verdwijnt het begrip ‘osteoporose’ naar de achtergrond en komt de focus meer te liggen op het inschatten van het fractuurrisico en fractuurpreventie.

Epidemiologie

Hoeveel mensen hebben een verhoogd fractuurrisico?

Nederlandse cijfers…

Luisterversie

Het audiobestand van dit artikel is alleen toegankelijk voor abonnees. Log in om het artikel te beluisteren.

Inloggen
Auteursinformatie

OLVG, afd. Interne Geneeskunde en Endocrinologie, Amsterdam: dr. Y.H.M. Krul-Poel en dr. R.T. de Jongh, endocrinologen. College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Utrecht: dr. P.J.W.S. Vrijlandt, internist (tevens: UMC Groningen). Amsterdam UMC, Amsterdam. Afd. Huisartsgeneeskunde: dr. P.J.M. Elders, huisarts. Afd. Reumatologie: prof.dr. W.F. Lems, reumatoloog. MUMC+, afd. Interne Geneeskunde, Maastricht: prof.dr. J.P. van den Bergh, endocrinoloog (tevens: VieCuri Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Venlo).

Contact Y.H.M. Krul (y.h.m.krul-poel@olvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Willem F. Lems en Renate T. de Jongh hebben een gelijke bijdrage geleverd aan dit manuscript en zijn daarom gedeeld laatste auteur.

Auteur Belangenverstrengeling
Yvonne H.M. Krul-Poel ICMJE-formulier
Patrick J.W.S. Vrijlandt ICMJE-formulier
Petra J.M. Elders ICMJE-formulier
Joop P. van den Bergh ICMJE-formulier
Willem F. Lems ICMJE-formulier
Renate T. de Jongh ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
10 vragen over
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties