Thromboangiitis obliterans (ziekte van Buerger) bij twee vrouwen

Klinische praktijk
K.T. Njo
A.J. Smit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1770-2
Abstract

Samenvatting

De diagnose ‘thromboangiitis obliterans’ (ziekte van Buerger) werd gesteld bij 2 vrouwen van 49 en 32 jaar met een ischemische perifere aandoening. De eerste patiënte had pijnklachten en ulceratie aan haar 2e linker teen en de tweede had pijn aan beide handen, gevolgd door ulceraties aan 2 vingers. Beiden rookten. Chirurgische behandeling (amputatie) was noodzakelijk. Beide patiënten werden tevens behandeld met een prostacycline-infuus. Zij herstelden en stopten met roken. Thromboangiitis obliterans is een segmentale, inflammatoire, occlusieve, niet-arteriosclerotische ziekte van de kleine en middelgrote arteriën en venen. De aandoening komt hoofdzakelijk voor bij mannen in de leeftijd tussen 25 en 40 jaar en bij zware rokers. Het percentage vrouwen onder de patiënten neemt toe, van minder dan 2 in de jaren zeventig tot 23 in recente literatuur, een stijging die mogelijk verband houdt met de toename van roken van vrouwen. Herkenning van deze ziekte bij vrouwen met perifere vaatafwijkingen is belangrijk; de prognose is namelijk goed, mits het roken wordt gestaakt.

Auteursinformatie

Ziekenhuis Bethesda, afd. Inwendige Geneeskunde, dr.G.H.Amshoffweg 1, 7909 AA Hoogeveen.

K.T.Njo, internist.

Academisch Ziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Groningen.

Dr.A.J.Smit, internist.

Contact K.T.Njo

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties