Thoraxfoto draagt niet bij aan besluit over antibiotica bij kinderen met een luchtweginfectie op de SEH

Een jong kind houdt een witte teddybeer vast en een duim omhoog.
Daniella P. Garcia Perez
Josephine S. van de Maat
Rianne Oostenbrink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6770
Abstract

Samenvatting

  • Een thoraxfoto wordt beschouwd als de referentiestandaard om een longontsteking bij kinderen te bevestigen. Ook de thoraxfoto kent echter beperkingen en laat geen onderscheid zien tussen een longontsteking door een virus of door een bacterie.
  • Richtlijnen adviseren tegenwoordig om niet routinematig een thoraxfoto te maken bij kinderen met ongecompliceerde lagere luchtweginfecties.
  • Met gegevens van 597 kinderen uit verschillende ziekenhuizen die aan een studie hadden deelgenomen, onderzochten we de invloed van de thoraxfoto op het voorschrijven van antibiotica op de Spoedeisende Hulp.
  • De thoraxfoto wordt nog vaak verricht bij kinderen met ongecompliceerde lagere luchtweginfecties (18%).
  • Kinderen die een thoraxfoto kregen, kregen ook vaker antibiotica voorgeschreven, zelfs als je corrigeert voor de ernst van de symptomen, het ziekenhuis en het resultaat van de thoraxfoto. Dit onderstreept de thoraxfoto weinig bijdraagt aan besluiten over de behandeling van kinderen met een luchtweginfectie.
Auteursinformatie

Erasmus MC-Sophia, afd. Algemene Kindergeneeskunde, Rotterdam: drs. D.P. García Pérez, anios; dr. J.S. van de Maat, aios kindergeneeskunde en onderzoeker (tevens: Rijnstate Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde en Radboudumc, afd. Interne Geneeskunde); dr. R. Oostenbrink, kinderarts-onderzoeker.

Contact R. Oostenbrink (r.oostenbrink@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dit artikel is gebaseerd op een eerdere publicatie van de auteurs, gepubliceerd in 2021 (Eur J Pediatr. 2021;180:2765-72). De gegevens zijn afkomstig van de STRAP-trial, waarin de volgende artsen met de auteurs samenwerkten: drs. F.J. Smit, dr. J.G. Noordzij, dr. G.J.A. Driessen, dr. C.C. Obihara, drs. J. Punt en dr. G. Tramper-Stranders.

Auteur Belangenverstrengeling
Daniella P. Garcia Perez ICMJE-formulier
Josephine S. van de Maat ICMJE-formulier
Rianne Oostenbrink ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Gezonde Zorg
Huisartsgeneeskunde

Gerelateerde artikelen

Reacties