Thoraxfoto bij koorts zonder duidelijk focus?

Opinie
E. (Liza) Pereverzeva
Sacha F. de Stoppelaar
Koen de Heer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3780
Abstract

Koorts zonder duidelijk focus is een veelvoorkomend probleem op de SEH. Vaak wordt een thoraxfoto verricht om een pneumonie uit te sluiten, maar de diagnostische waarde hiervan is beperkt. Toch zegt de meerderheid van de Nederlandse internisten een thoraxfoto te maken.

In 4 maanden tijd bezochten 28 patiënten met koorts zonder duidelijk focus de SEH van het Flevoziekenhuis in Almere. Dit betrof in die periode 3,1% van alle internistische patiënten en 12,1% van alle internistische patiënten met koorts. Jaarlijks bezoeken in Nederland ruim 250.000 internistische patiënten de SEH.1 Op basis hiervan schatten wij dat elk jaar ongeveer 8000 patiënten met koorts zonder focus op de SEH komen.

Nadelen van een thoraxfoto

Patiënten bij wie een thoraxfoto wordt verricht worden blootgesteld aan röntgenstraling en verblijven langer op de SEH. Ook zijn er kosten verbonden aan de röntgenapparatuur, het ziekenvervoer en de inzet van laboranten en radiologen. Op basis van het in het Flevoziekenhuis gehanteerde passantentarief van 50 euro kan volgens een grove schatting 400.000 euro per jaar bespaard worden wanneer een thoraxfoto bij patiënten met koorts zonder focus achterwege wordt gelaten.2 Het nadeel van het niet verrichten van een thoraxfoto…

Auteursinformatie

Flevoziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Almere: drs. E. Pereverzeva, arts-onderzoeker; dr. S.F. de Stoppelaar, aios interne geneeskunde; drs. K. de Heer, internist-hematoloog (allen tevens: Amsterdam UMC, locatie AMC-UvA, afd. Inwendige Geneeskunde, Amsterdam).

Contact E. Pereverzeva (e.pereverzeva@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
E. (Liza) Pereverzeva ICMJE-formulier
Sacha F. de Stoppelaar ICMJE-formulier
Koen de Heer ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Gezonde Zorg
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties