Therapietrouw bij leukemie blijft moeilijk

Therapietrouw bij leukemie blijft moeilijk
Jan Taco te Gussinklo
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:C387

artikel

Therapietrouw is cruciaal voor het welslagen van een medicamenteuze behandeling. Voor artsen blijkt het vaak een ‘black box’, al zijn apothekers steeds alerter en worden patiënten beter geïnstrueerd dan voorheen.

Onlangs namen 18 patiënten, die vanwege resistentie of intolerantie voor imatinib bij chronische myeloïde leukemie (CML) behandeld worden met het orale weesgeneesmiddel dasatinib, deel aan een pilot met ‘Real Time Therapy Monitoring’ (RTTM). Daarbij wordt gebruikgemaakt van een speciaal medicijndoosjes dat aan de patiënt wordt meegegeven om de geneesmiddelen in te bewaren. Dit doosje stuurt gegevens over het geneesmiddelengebruik ‘real time’ door naar een centrale database. Zo wordt het actuele geneesmiddelengebruik van een patiënt gemeten en wordt bij het niet tijdig innemen – binnen een gedefinieerde tijdzone – een herinneringsbericht via sms gestuurd. De innamegegevens zijn vervolgens voor patiënt en behandelaar te zien via een beveiligde webapplicatie.

Het doel van de pilot was om behandelaren en patiënten kennis te laten maken met het concept van RTTM en om hun ervaringen te registreren. Aan de pilot, die een jaar duurde, werkten 6 ziekenhuizen mee.

Dertig procent van de patiënten blijkt de medicatie voorbeeldig in te nemen, maar de resterende groep vertoont een gedrag dat niet afwijkt van patiënten met een chronische aandoening als diabetes. Dat betekent dat zij geregeld per sms herinnerd moeten worden. Evaluatie van de patiëntenervaring laat zien dat meer dan de helft van de deelnemers deze vorm van begeleiding op prijs stelt. Als nadeel werd opgemerkt dat de berichtgeving niet was aangepast aan een andere tijdzone (vakantie) of weekend (uitslapen). Naar aanleiding daarvan is het concept aangepast, zodat deze flexibiliteit wel beschikbaar is. Ook kwam het voor dat patiënten wachtten met inname tot een sms werd ontvangen. Signalering draagt volgens de onderzoekers bij aan de kwaliteit van de behandeling bij deze levensbedreigende aandoening.

CML-patiënten die voor behandeling met dasatinib in aanmerking komen (ongeveer 200 tot 400 per jaar), kunnen dankzij de fabrikant binnenkort gratis over de ondersteunende service beschikken (www.cmlsensemedic.com). (Bijdrage: Jan Taco te Gussinklo.)

Ook interessant

Reacties