Medicamenteuze behandeling van chronische myeloïde leukemie: een kosteneffectiviteitsanalyse van 1e- en 2e-lijnsbehandeling

Onderzoek
M.T. Groot
G.J. Ossenkoppele
M.H.H. Kramer
G. van den Boom
P.C. Huijgens
C.A. Uyl-de Groot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1460-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Het bepalen van de gemiddelde kosteneffectiviteitsratio's van behandeling van patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML) met interferon alfa-2a (IFN) en van tweedelijnsbehandeling met imatinib na IFN-falen.

Opzet

Kosteneffectiviteitsanalyse.

Methode

Een generale kosteneffectiviteitsanalyse werd uitgevoerd met een model. Dit model bestond uit 2 fasen: een inductiefase van 8 maanden, waarin patiënten met IFN of met imatinib zouden worden behandeld en een chronische behandelfase waarin de patiënten op basis van de uitkomst van de inductiefase verder zouden worden behandeld. In het model werden de kosten en de effecten van de behandeling doorberekend. De gegevens voor dit model waren afkomstig uit de literatuur of werden gebaseerd op de mening van experts. De kosten werden gebaseerd op werkelijke kostprijzen en tarieven.

Resultaten

Behandeling met IFN leidde tot 4,98 voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren (QALY's) en behandeling met imatinib tot 6,67 QALY's. De gemiddelde kosten van de behandeling met 5 miljoen IE IFN per dag waren € 76.969, met 3 miljoen IE/dag € 53.257, en met imatinib 400 mg/dag € 140.765 per patiënt. De kosten per QALY waren respectievelijk € 15.445, € 10.687 en € 21.082.

Conclusie

Met toevoeging van imatinib aan de behandelingsmogelijkheden voor CML zou de gemiddelde – voor kwaliteit van leven gecorrigeerde – overleving toenemen, maar ook de kosten van behandeling zouden stijgen.

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Institute for Medical Technology Assessment, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Drs.M.T.Groot en mw.dr.C.A.Uyl-de Groot, wetenschappelijk onderzoekers.

VU Medisch Centrum, afd. Hematologie, Amsterdam.

Prof.dr.G.J.Ossenkoppele en prof.dr.P.C.Huijgens, hematologen.

Meander Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Amersfoort.

Dr.M.H.H.Kramer, hematoloog-internist.

Novartis Pharma BV, Arnhem.

Dr.G.van den Boom, gezondheidseconoom.

Contact M.T.Groot (groot@bmg.eur.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties