Textbook of pediatric emergency procedures.

Media
F.M. Henretig
C. King
M.M.J. van der Vorst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2116

Textbook of pediatric emergency procedures. Onder redactie van F.M.Henretig en C.King. 1487 bl., fig., tabellen. Williams & Wilkins, Baltimore 1997. ISBN 0-683-03971-7. Prijs: geb. ƒ  487,50.

Dit is een boek geschreven door mensen uit de praktijk. Het is op een systematische manier opgebouwd uit een aantal modules, welke weer onderverdeeld…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties