Emergency procedures and techniques.

Media
R.R. Simon
B.E. Brenner
Chr. van der Werken
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2128

R.R.Simon en B.E.Brenner, Emergency procedures and techniques. 2e druk. 431 bl., fig., tabellen. Williams & Wilkins, Baltimore 1987 (voor Nederland: European Book Service, Weesp). Prijs: ingen. £ 30,-.

In deze paperback passeren vrijwel alle denkbare, spoedeisende medische handelingen de revue. Achtereenvolgens worden per ingreep steeds (contra-)indicaties, benodigd instrumentarium, techniek, complicaties…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties