Terechte bezorgdheid over spierklachten door statinegebruik?

Pillen met placebo en nocebo erop
Niels J. Elbert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7245

Waarom dit onderzoek?

Behandeling met statines is een effectieve manier om hart- en vaatziekten te voorkómen, maar onder artsen en patiënten is nog steeds bezorgdheid dat statines vaak spierpijn of -zwakte veroorzaken. Onduidelijk is of deze zorgen terecht zijn.

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van statinetherapie op de spieren en…

Auteursinformatie

Contact N.J. Elbert (niels_elbert@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Niels J. Elbert ICMJE-formulier
Nocebo-effecten van statines
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Ook interessant

Reacties