Tentamen suicidii met wonderbonen en paternosterbonen

Paternosterbonen
Jasmijn A.C.A. Dibbits
Inge R.F. van Berlo-van de Laar
Agnes van Velzen
Douwe Dekker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6597
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Wonderbonen en paternosterbonen bevatten respectievelijk de toxines ricine en abrine. Beide toxines hebben een vergelijkbaar werkingsmechanisme. Bij orale inname ontstaat toxische mucositis die kan leiden tot dehydratie, gastro-intestinaal bloedverlies en multiorgaanfalen. Kennis van de pathofysiologie is van belang voor inschatting van het risico en de behandeling van intoxicatie met deze bonen.

Casus

Wij beschrijven 2 auto-intoxicaties met deze bonen. De ene patiënt kwam 1 dag na inname van wonderbonen op de SEH met frequent braken en diarree. De andere patiënt kwam 45 minuten na inname van paternosterbonen op de SEH, zonder lichamelijke klachten. Bij hem werd begonnen met maagspoeling en darmlavage. Het klinisch beloop bij beide patiënten was gunstig.

Conclusie

Intoxicaties met ricine of abrine kunnen ernstig verlopen. De ernst van toxiciteit is afhankelijk van de mate waarin de bonen zijn fijngekauwd en de hoeveelheid ricine of abrine per boon. Een antidotum bestaat niet; de behandeling is gericht op het bestrijden van de symptomen.

Auteursinformatie

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Spoedeisende Geneeskunde, Nijmegen: drs. J.A.C.A. Dibbits, aios spoedeisende geneeskunde. Deventer Ziekenhuis, Ziekenhuisapotheek, Deventer: drs. I.R.F. van Berlo-van de Laar, ziekenhuisapotheker. UMC Utrecht, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), Utrecht: dr. A. van Velzen, onderzoeker; dr. D. Dekker, internist acute geneeskunde en klinisch farmacoloog.

Contact J.A.C.A. Dibbits (j.dibbits@cwz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jasmijn A.C.A. Dibbits ICMJE-formulier
Inge R.F. van Berlo-van de Laar ICMJE-formulier
Agnes van Velzen ICMJE-formulier
Douwe Dekker ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties