Temperatuurmeting niet erg zinvol

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2532

In een prospectieve studie hebben Vermeulen et al. aangetoond dat het meten van de lichaamstemperatuur slechts van beperkte betekenis is voor het opsporen of uitsluiten van een postoperatieve infectie. Aan het onderzoek namen 284 patiënten deel die een electieve operatie moesten ondergaan. Allen kregen antibioticaprofylaxe. Bij 19 patiënten (7) werd…

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties