Telemonitoring maakt ouderen niet gezonder

Telemonitoring maakt ouderen niet gezonder
Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1325

artikel

102 bejaarden met een grote kans op ziekenhuisopname kregen gedurende 1 jaar een apparaat mee naar huis waarmee ze op afstand informatie over hun gezondheid naar hun arts konden versturen en ontvangen. De betrokken onderzoekers van de Mayo Clinic in Minnesota concluderen in Archives of Internal Medicine: telemonitoring helpt niet (2012; doi:10.1001/archinternmed.2012.256).

Paul Takahashi et al. rekruteerden de gemiddeld 80,3 jaar oude mensen op basis van een verhoogde risicoscore voor bejaarden. Mits ze geen dementie of andere contra-indicaties hadden, randomiseerden de auteurs hen voor de standaardbehandeling of de standaardbehandeling plus een gecertificeerd telemonitoringsysteem. Dat was uitgerust met onder andere sensoren voor bloeddruk, zuurstofverzadiging en bloedsuiker, en kon bovendien live videocontact maken met een verpleegkundige of arts.

Na 1 jaar was 63,7% van de op afstand gecontroleerde groep op de SEH geweest of opgenomen in een ziekenhuis geweest, wat niet statistisch afweek van de 103 controlepatiënten (57,3%). Ook uitgesplitst naar SEH-bezoeken alleen, aantal opnames en totaal aantal opnamedagen in het ziekenhuis was er geen verschil tussen de telemonitoringgroep en de controlepatiënten. Het enige verschil was dat 14,7% van de bejaarden met een telemonitor overleed tegen 3,9% in de controlegroep. Dat laatste zien de onderzoekers niet per definitie als een gevolg van de telemonitoring. Volgens hen is de verhoogde sterfte wellicht te wijten aan niet gemeten verschillen tussen de randomisatiegroepen, toeval of een onverwacht lage mortaliteit in de controlegroep.

Volgens Scott Wilson en Peter Cram (University of Iowa) is het best mogelijk dat telemonitoring gunstige effecten heeft die in deze studie niet zijn gemeten, bijvoorbeeld op de kosten of de patiëntbeleving. Wat betreft de medische uitkomst sluiten de resultaten volgens de commentatoren echter aan bij eerdere – negatieve – studies, dus hoeven zorgverleners geen haast te maken met het op grote schaal implementeren van medische telemonitoring (Arch Intern Med. 2012; doi:10.1001/archinternmed.2012.685).

(Bijdrage: Lucas Maillette de Buy Wenniger.)

Ook interessant

Reacties