Teken-encefalitis in Nederland

Klinische praktijk
Hugo C. van Heusden
Willem Voet
Hein Sprong
Diederik A.H. Brandwagt
Steven F.T. Thijsen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4068
Abstract

Samenvatting

  • Teken-encefalitis (TBE) is endemisch in Zuid-Scandinavië en in Midden- en Oost-Europa.
  • In 2016 werd de eerste patiënt beschreven die vermoedelijk in Nederland, in de bossen tussen Driebergen en Maarn besmet is geraakt met het TBE-virus (TBEV). Met veldonderzoek werden destijds geen TBE-positieve teken gevonden.
  • De afgelopen 2 jaar is in het Diakonessenhuis in Utrecht bij 2 patiënten TBE vastgesteld. Eén patiënt had de tekenbeet in Nederland opgelopen. Naar aanleiding van deze casus zijn opnieuw teken uit de bossen rondom Zeist onderzocht. Nu werden wel teken gevonden met het TBEV.
  • Een TBE-infectie verloop meestal asymptomatisch. Bij een klein deel van de patiënten treedt ziekte op, waarvoor geen curatieve therapie bestaat. Wel is een goed werkend vaccin beschikbaar. Voor Nederland geldt op dit moment geen vaccinatie-advies.
  • Bij koorts na een tekenbeet dient de diagnose ‘teken-encefalitis’ overwogen te worden. Bij het optreden van neurologische symptomen is verwijzing naar een neuroloog noodzakelijk.
Auteursinformatie

Diakonessenhuis Utrecht, afd. Neurologie: H.C. van Heusden, BSc; drs. W. Voet, neuroloog.; afd. Medische Microbiologie: dr. S.F.T. Thijsen, arts-microbioloog. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu (RIVM), Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb), Bilthoven: dr. H. Sprong, medisch bioloog. GGD regio Utrecht, Zeist: drs. D.A.H. Brandwagt, arts infectieziektebestrijding.

Contact S.F.T. Thijsen (sthijsen@diakhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Ankje de Vries (RIVM) gaf excellente analytische ondersteuning. De teken werden gevangen door medewerkers van het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (RIVM) met subsidie van de Europese commissie INTERREG als onderdeel van het NorthTick-project.

Auteur Belangenverstrengeling
Hugo C. van Heusden ICMJE-formulier
Willem Voet ICMJE-formulier
Hein Sprong ICMJE-formulier
Diederik A.H. Brandwagt ICMJE-formulier
Steven F.T. Thijsen ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties