Tegenvallende resultaten anti-amyloïdtherapie Alzheimer

Tegenvallende resultaten anti-amyloïdtherapie Alzheimer
Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:C2048

De stapeling van amyloïdeiwit in de hersenen tegengaan is een van de strategieën waar het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer zich momenteel op richt. New England Journal of Medicine meldt nu dat 2 antilichaambehandelingen gericht tegen β-amyloïd in fase 3-studies geen significante klinische verbeteringen sorteerden.

De ziekte van Alzheimer…

Ook interessant

Reacties