Te weinig aandacht voor basisvakken in medisch curriculum

Opinie
Jan Hindrik Ravesloot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3013
Abstract

Welke jonge dokter kan zonder het internet te raadplegen de verlaagde FEV1-waarde bij een patiënt met astma verklaren of de hoeveelheid verloren maagsap schatten bij een gegeven alkalose? Ooit waren anatomie en fysiologie en hun dochters, waaronder celbiologie, biochemie, genetica, medische fysica, farmacologie en immunologie, de reden dat voorbereidend wetenschappelijk onderwijs voorwaarde was voor toelating tot de geneeskundeopleiding. Nu zijn het inprentingsvermogen en timemanagement die de vwo-eis nog enigszins legitimeren.

Oorzaken van verval

De erosie van de aandacht voor de basisvakken kent een aantal oorzaken. Curricula moesten plek bieden aan de explosieve groei van medische kennis. Het Raamplan Artsopleiding uit 2009 gebiedt dat er tijd besteed wordt aan soft skills als organiseren en samenwerken. Het internet fnuikt het uitdiepen van basale concepten door voor vrijwel alle vragen antwoorden te verstrekken. Protocollen en richtlijnen vervangen zelfstandige denkkracht en nemen daarmee een belangrijke prikkel weg om systematisch kennis te nemen van de…

Auteursinformatie

Contact Amsterdam UMC, locatie AMC-UvA, afd. Medische Biologie: prof.dr. Jan Hindrik Ravesloot, fysioloog (j.h.ravesloot@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jan Hindrik Ravesloot ICMJE-formulier
Prima dat basisvakken verdwijnen uit de opleiding
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties