Surveillance van kinkhoest in Amsterdam via aangiften uit peilstationpraktijken

Onderzoek
M.J.W. van de Laar
H.P.A. van de Water
A. Leentvaar-Kuijpers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:819-21
Abstract

Samenvatting

De kinkhoestincidentie in Amsterdam in 1985 en 1986 is berekend op grond van door de GG & GD bij de Geneeskundige Hoofdinspectie aangegeven patiënten afkomstig uit peilstationpraktijken van huisartsen. Ondanks brede onbetrouwbaarheidsmarges geven deze cijfers meer inzicht in de werkelijke kinkhoestincidentie dan de aangiften uit heel Amsterdam. Door de kleine aantallen zijn leeftijdsspecifieke uitspraken niet mogelijk.

Auteursinformatie

Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (NIPG TNO), sector Gezondheidszorg en Epidemiologie, Postbus 124, 2300 AC Leiden.

Mw.ir.M.J.W.van de Laar, epidemioloog; H.P.A.van de Water, sociaal-geneeskundige.

GG & GD Amsterdam, sector Volksgezondheid en Milieu, afdeling Infectieziekten, Amsterdam.

Mw.A.Leentvaar-Kuijpers, arts-epidemioloog.

Contact H.P.A.van de Water

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties