Kinkhoestaangiften in Nederland in de periode 1976-1986 en de noodzaak van een uniforme ziektedefinitie

Onderzoek
H.P.A. van de Water
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:821-8
Abstract

Samenvatting

De toename van kinkhoestaangiften in ons land en de mogelijke oorzaken ervan zijn bestudeerd. De afgelopen jaren stegen de aangiftecijfers voor alle leeftijdsgroepen en voor gevaccineerden. Het is onjuist deze toename rechtstreeks te verklaren als een incidentiestijging, omdat vele andere factoren het aangiftepatroon beïnvloeden. Beargumenteerd wordt dat o.a. introductie en groeiend gebruik van de huidige serodiagnostiek en grotere alertheid van artsen invloed hebben gehad op de aangiftestijging. Er zijn geen aanwijzingen dat een gedaalde vaccinatiegraad of tijdelijke verlaging van de vaccinsterkte een rol hebben gespeeld. De invloed van infectiedruk uit het buitenland is twijfelachtig. Waarschijnlijk komt er wel, vooral onder 1-9-jarigen, meer kinkhoest voor dan vroeger.

Het is aannemelijk dat een deel van de aangiften uitsluitend berust op positieve éénmalige serodiagnostiek zonder klinisch beeld. Dit leidt tot overschatting van de incidentie. Aanbevolen wordt de surveillance van kinkhoest te verbeteren door invoering van een uniforme ziektedefinitie.

Auteursinformatie

Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (NIPG TNO), sector Gezondheidszorg en Epidemiologie, Postbus 124, 2300 AC Leiden.

H.P.A.van de Water, sociaal-geneeskundige.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties