Surveillance van hepatitis B in Nederland, 2002-2005: acute infectie vooral via seksueel contact, chronische via verticale transmissie door moeders uit endemische gebieden

Onderzoek
F.D.H. Koedijk
E.L.M. Op de Coul
H.J. Boot
M.J.W. van de Laar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2389-94
Abstract

Samenvatting

Doel

Bestuderen van het beloop in de tijd van het vóórkomen van hepatitis B-infecties in Nederland op basis van gemelde gevallen.

Opzet

Retrospectief, beschrijvend onderzoek.

Methode

Analyse van de verplichte meldingen van hepatitis B aan de GGD-en in Nederland in de periode 2002-2005.

Resultaten

In de periode januari 2002-december 2005 werden in totaal 7352 infecties met hepatitis B-virus (HBV) gerapporteerd, waarvan 1168 acute infecties (16) en 5849 chronische infecties (80). Van de acute HBV-infecties werd 34 overdragen via homo- en biseksueel contact en 25 via heteroseksueel contact. Het aantal meldingen van een acute HBV-infectie door heteroseksuele overdracht was toegenomen en kwam vaker voor bij Nederlandse patiënten. Het aantal meldingen van een chronische HBV-infectie bij mannen nam significant toe, bij vrouwen was een afname te zien. Van de chronische HBV-infecties werd 40 overgedragen door besmetting van moeder op kind, dit werd relatief vaak gerapporteerd door patiënten uit HBV-endemische gebieden.

Conclusie

Seksueel contact was de belangrijkste risicofactor voor het krijgen van een acute HBV-infectie, terwijl voor een chronische HBV-infectie verticale transmissie verreweg de grootste risicofactor vormde. Besmetting door heteroseksueel contact was belangrijker geworden bij de transmissie van een acute HBV-infectie; besmetting door homo- of biseksueel contact was gelijk gebleven. Import bleef een belangrijke rol spelen in de epidemiologie van hepatitis B in Nederland; het merendeel van de chronische dragers was geboren en besmet in een gebied waar de aandoening veel voorkomt.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2389-94

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Mw.F.D.H.Koedijk, mw.dr.ir.E.L.M.op de Coul en mw.dr.ir.M.J.W.van de Laar (thans: ECDC, Stockholm), epidemiologen.

Hr.dr.ir.H.J.Boot, moleculair viroloog.

Contact mw.F.D.H.Koedijk (femke.koedijk@rivm.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties