Sulproston en de vastzittende placenta

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1094

In een onderzoek bij 103 patiënten met retentio placentae vonden Van Beekhuizen et al. dat de intraveneuze toediening van sulproston, een synthetisch derivaat van prostaglandine E2, bij 49 van de patiënten een manuele extirpatie van de placenta overbodig maakte.

Beekhuizen HJ van, Groot ANJA de, Boo T de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties