Suikergehalte van het bloed en status thymo-lymphaticus

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:2540