Het suikergehalte van het bloed

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1917;61:628-9