Suïciderisico bij jeugd blijft hoog na antidepressiva

Harmen Moes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2717

Bij jongeren die behandeld worden met antidepressiva neemt het risico op suïcidaal gedrag niet af in de eerste maand na het begin van de behandeling. Dat blijkt uit een retrospectieve cohortstudie van Fabian Termorshuizen en zijn collega’s van het UMC Utrecht (Int J Neuropsychopharmacol. 2015; epub 28 juli).

De onderzoekers wilden meer te weten komen over de mogelijk causale relatie tussen antidepressiva en suïcidaal gedrag bij jongeren. Ze koppelden daarom declaratiegegevens van Achmea aan het doodsoorzakenregister van het CBS en bestudeerden 66.196 patiënten die in de periode 2006-2011 voor het eerst antidepressiva slikten. Zij keken vooral naar het aantal zelfmoordpogingen vóór en tijdens behandeling met antidepressiva. De meeste patiënten waren 25-plussers (91,5%).

25-minners liepen in de maand vóór het begin met antidepressiva het hoogste risico op suïcidaal gedrag, met 376,3 pogingen per 10.000 persoonsjaren. Dit risico bleef onveranderd in de eerste maand na het begin van de behandeling, maar nam in de maanden daarna geleidelijk af. Dit staat in schril contrast tot de risico’s bij 25-plussers. Bij hen nam het risico op suïcidaal gedrag direct af nadat zij met antidepressiva waren begonnen.

Hoewel jongeren het vaakst een zelfmoordpoging deden, kwam suïcide als doodsoorzaak in de eerste maand na de therapiestart het meest voor bij patiënten van 40-60 jaar (53,4 per 10.000 persoonsjaren, vergeleken met 22,1 per 10.000 persoonsjaren bij patiënten jonger dan 25 jaar).

De onderzoeksresultaten laten zien dat antidepressiva het risico op suïcide verlagen, maar dat deze medicijnen bij jongeren mogelijk minder effectief zijn in het voorkómen van suïcidaal gedrag.

Gerelateerde artikelen

Reacties