Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk, 1983-2013*

Onderzoek
Dubbelpublicatie
Derek P. de Beurs
Mariëtte Hooiveld
Ad J.F.M. Kerkhof
Joke C. Korevaar
Gé A. Donker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D745
Abstract

Rectificatie

Erratum

Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D745
Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:
De legenda bij figuur 1 is onjuist. Hieronder staat figuur 1 met de juiste legenda.

Samenvatting

Achtergrond

In Nederland is de huisarts een belangrijke poortwachter tot de zorg voor suïcidale patiënten.

Opzet

Retrospectief observationeel onderzoek.

Methode

Op basis van gegevens uit 1983-2013, geregistreerd door 40 huisartsenpraktijken die deel uitmaken van de peilstations van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, schatten we de trends in suïcides en suïcidepogingen, geregistreerd onder ICPC-code P77. Op basis van de aanvullende vragen in het Huisartsen Informatie Systeem analyseerden we de relatie tussen de gebeurtenissen, de verleende zorg en kenmerken van de patiënt.

Resultaten

Sinds 2008 stijgt het aantal suïcides en suïcidepogingen onder mannen, vooral in de leeftijd 60-69 jaar. Onder vrouwen blijft het cijfer gestaag dalen. Bijna de helft van de patiënten was een maand voor de gebeurtenis nog bij de huisarts geweest. Bij 31% van de patiënten die binnen een maand nadien een suïcide of suïcidepoging deden, had de huisarts aangegeven dat er een risico op suïcidaal gedrag was.

Conclusies

Het aantal suïcides en suïcidepogingen onder mannen neemt toe. Suïcidaal gedrag is voor de huisarts lastig te herkennen. Een training zou kunnen helpen zulk gedrag tijdig te herkennen en erop door te vragen.

Auteursinformatie
Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Derek P. de Beurs Niet beschikbaar
Mariëtte Hooiveld ICMJE-formulier
Ad J.F.M. Kerkhof Niet beschikbaar
Joke C. Korevaar ICMJE-formulier
Gé A. Donker ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Anna
Zijlmans

De legenda bij figuur 1 van dit artikel komt niet overeen met de resultaten in de tekst en het engelstalige artikel gepubliceerd in BMJ Open. Het lijkt erop dat de gele lijn het aantal suïcidepogingen van vrouwen weergeeft, de groene lijn het aantal pogingen van mannen, de blauwe het aantal suïcides van mannen en de rode lijn het aantal suïcides van vrouwen.

Met vriendelijke groet,

Anna Zijlmans

Martinus
m.f.niermeijer

In het oospronkelijke BMJ open artikel is de bovenste lijn de suicidepogingen bij vrouwen, die de laatste jaren een stijging vertoont, en de onderste lijn de sterfte door suicide bij vrouwen, die over de gehele periode practisch gelijk lijkt te blijven.Er is dus wellicht een betere uitleg nodig van de conclusies in het BMJen de kleur-verwarde NtvG versie nodig.

M.F.Niermeijer, Rotterdam