Onderzoek naar patiëntervaringen na het omzetten van groeihormoon

Succesvolle overgang van biological op biosimilar

Onderzoek
Bas van Vlijmen
Linda van Gool
Han Repping-Wuts
Tom Ketels
Mies Kerstens
David Burger
Ad Hermus
Jan Smit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1415
Abstract

Samenvatting

Doel

De ervaringen van patiënten met de omzetting van biological- naar ‘biosimilar’-groeihormoon in kaart brengen.

Opzet

Vragenlijstonderzoek.

Methode

We ontwikkelden een vragenlijst waarin patiënten werd gevraagd naar hun ervaringen met het omzetten van biological- naar biosimilar-groeihormoon. We stuurden deze vragenlijst naar alle 207 patiënten die in het Radboudumc waren omgezet sinds april 2014. De volgende onderwerpen werden geadresseerd: (a) omzetting van biological naar biosimilar; (b) patiënteneducatie; (c) effect van de biosimilar; (d) mogelijke bijwerkingen; en (e) ervaringen met het toedieningssysteem.

Resultaten

De vragenlijst werd door 79 patiënten (38,1%) ingevuld. 72% van de patiënten gaf aan vóór de omzetting geen zorgen te hebben gehad over deze omzetting. De overige patiënten gaven aan zich wel zorgen te hebben gemaakt, waarbij met name het veranderen van het toedieningssysteem (n = 13), mogelijk nieuwe bijwerkingen (n = 13) en veiligheid van de biosimilar werden genoemd (n = 11). Voorafgaand aan de omzetting werden alle patiënten geïnformeerd met een brief en eventueel ook individueel door de arts of verpleegkundig specialist. 93% van de patiënten was tevreden over deze informatievoorziening. 95% van de patiënten gaf aan individuele uitleg over het nieuwe toedieningssysteem te hebben ontvangen en 98% was ervan overtuigd het systeem goed te kunnen gebruiken. De patiënten scoorden de omzetting en het proces daaromheen met een 7,8.

Conclusie

Patiënten waren tevreden met de omzetting naar biosimilar-groeihormoon en er waren weinig bijwerkingen. Er waren wel enkele kleine problemen, die goed werden opgelost. De ondersteuning die geboden werd vóór de omzetting is waardevol gebleken. De omzetting heeft een aanzienlijke reductie van de kosten gegeven.

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen.

Afd. Apotheek: drs. B. van Vlijmen, apotheker; prof.dr. D. Burger, ziekenhuisapotheker.

Afd. Interne Geneeskunde, sectie Endocriene ziekten: L. van Gool, student farmakunde; dr. H. Repping-Wuts, wetenschappelijk onderzoeker endocriene ziekten; T. Ketels, student geneeskunde; M. Kerstens, verpleegkundig specialist endocriene ziekten; prof.dr. A. Hermus en prof.dr. J. Smit, internisten-endocrinologen.

Contact drs. B. van Vlijmen (bas.vanvlijmen@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Bas van Vlijmen ICMJE-formulier
Linda van Gool ICMJE-formulier
Han Repping-Wuts ICMJE-formulier
Tom Ketels ICMJE-formulier
Mies Kerstens ICMJE-formulier
David Burger ICMJE-formulier
Ad Hermus ICMJE-formulier
Jan Smit ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties