Eenmaal groeihormoon, altijd groeihormoon? De transitie van groeihormoonbehandeling van kind naar volwassene

Klinische praktijk
M.L. Drent
H.A. Delemarre-van de Waal
J.M. Wit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:154-7
Abstract

Samenvatting

- Bij jongvolwassenen die in hun jeugd behandeld zijn met groeihormoon kan continuering van de behandeling geïndiceerd zijn. Bij een aanzienlijk deel van hen kan de diagnose niet meer worden bevestigd. Daarom is het noodzakelijk patiënten na het bereiken van de eindlengte opnieuw te testen.

- Deze procedure is alleen niet nodig bij patiënten bij wie tevens uitval van twee of meer van de overige hypofysaire hormoonassen bestaat.

- Het hertesten kan 1 tot 3 maanden na staken van de behandeling plaatsvinden door middel van een insulinetolerantietest of, bij contra-indicaties hiervoor, een gecombineerde groeihormoon-‘releasing’-hormoon(GHRH)-argininetest.

- Indien de groeihormoondeficiëntie opnieuw wordt aangetoond, kan de behandeling worden hervat.

- Om voor vergoeding van de behandeling door de ziektekostenverzekeraars in aanmerking te komen, is men van overheidswege verplicht de behandelindicatie te laten toetsen door de Landelijke Registratie Groeihormoonbehandeling Volwassenen en de behandelingsresultaten te laten opnemen in een database; hiermee kan meer inzicht worden verworven in de langetermijneffectiviteit en -veiligheid van behandeling met groeihormoon.

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.

Afd. Endocrinologie: mw.dr.M.L.Drent, internist-endocrinoloog.

Afd. Kinderendocrinologie: mw.prof.dr.H.A.Delemarre-van de Waal, kinderarts-endocrinoloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Kinderendocrinologie, Leiden.

Prof.dr.J.M.Wit, kinderarts-endocrinoloog.

Contact mw.dr.M.L.Drent (ml.drent@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties