Subsidies van de Stichting tot bevordering van het Gezondheidszorgonderzoek

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2589

Het bestuur van deze Stichting maakt bekend dat voor het jaar 1996 een bedrag beschikbaar is voor het steunen van onderzoek. Deze steun kan slechts een aanvullend karakter hebben en per aanvrage wordt maximaal ƒ 3.000,- verstrekt. Subsidie wordt alleen verleend voor onderzoek op het gebied van het functioneren van het gezondheidszorgsysteem.

Aanvragen worden vóór 1 februari 1996 ingewacht bij de secretaris van het bestuur, dr.T.Landheer, Molenweg 10, 7431 BJ Diepenveen, die ook nadere inlichtingen verstrekt.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties