Stipendium van de Stichting tot Bevordering van het Gezondheidszorgonderzoek

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2256

Het Bestuur maakt bekend dat voor het jaar 1990 een bedrag beschikbaar is voor het steunen van onderzoek. De steun kan slechts een aanvullend karakter hebben, per aanvraag kan niet meer dan ƒ 3000,- verstrekt worden. Subsidie wordt alleen verleend voor onderzoek op het gebied van het functioneren van het gezondheidszorgsysteem.

Aanvragen met vermelding van methode van onderzoek worden ingewacht vóór 15 december 1989 bij de secretaris dr.T.Landheer, Molenweg 10, 7431 BJ Diepenveen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties