Subsidies van de Stichting tot bevordering van het Gezondheidszorgonderzoek

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2369

Gedurende 1995 zal deze stichting een aantal stipendia ter beschikking stellen voor onderzoek op het gebied van het functioneren van de gezondheidszorg. Deze steun kan slechts een aanvullend karakter hebben en per aanvraag wordt maximaal ƒ 3.000,- verstrekt. Aanvragen kunnen tot 1 februari 1995 worden ingediend bij de secretaris van de stichting.

Nadere inlichtingen verstrekt: dr.T.Landheer, secretaris Stichting tot bevordering van het Gezondheidszorgonderzoek, Molenweg 10, 7431 BJ Diepenveen; tel. 05709-1448.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties