Subsidies van de Matty Brand Stichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2489

Door de Matty Brand Stichting worden subsidies toegekend aan in Nederland gevestigde organisaties of instellingen voor projecten op het gebied van de volksgezondheid, het reddingwezen of het onderwijs. Tevens kunnen studenten voor een tegemoetkoming in de kosten van hun studie in aanmerking komen. Deelname aan een congres of een stage wordt niet gefinancierd. Voor het verkrijgen van een subsidie dient men schriftelijk een verzoek in te dienen. Elk verzoek moet voorzien zijn van gegevens inzake het te subsidiëren project en zo nodig een curriculum vitae en een aanbeveling van een gerenommeerd onderzoeker bevatten. Over de binnengekomen aanvragen zal het bestuur…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties