Subsidies van de Matty Brand Stichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2590

Door de Matty Brand Stichting worden jaarlijks subsidies toegekend aan in Nederland gevestigde organisaties of instellingen voor projecten op het gebied van de volksgezondheid (ook in ontwikkelingslanden), het reddingwezen of het (wetenschappelijk) onderwijs. Ook studenten kunnen voor een tegemoetkoming in de kosten van hun studie in aanmerking komen. Deelname aan een congres of een stage worden echter niet door de Stichting gefinancierd. Voor het verkrijgen van een subsidie dient men schriftelijk een verzoek in te dienen. Elk verzoek moet zijn voorzien van uitvoerige gegevens inzake het te subsidiëren project en zo nodig een curriculum vitae en een aanbeveling van een…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties