Subsidies van de Matty Brand Stichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2254
Download PDF

artikel

Door de Matty Brand Stichting worden subsidies toegekend aan in Nederland gevestigde organisaties of instellingen voor projecten op het gebied van de volksgezondheid (ook in ontwikkelingslanden), het reddingswezen of het (wetenschappelijk) onderwijs. Ook studenten kunnen voor een tegemoetkoming in de kosten van hun studie in aanmerking komen. Deelname aan een congres of stage wordt echter niet door de Stichting gefinancierd. Voor het verkrijgen van een subsidie dient men schriftelijk een verzoek in te dienen. Elk verzoek moet zijn voorzien van uitvoerige gegevens inzake het te subsidiëren project en zo nodig een curriculum vitae en een aanbeveling van een gerenommeerd onderzoeker bevatten.

Aanvragen kunnen tot 1 februari 1997 worden ingediend bij: prof.dr.K.Gill, Canadalaan 13, 2408 MS Alphen aan den Rijn. Over de binnengekomen aanvragen zal het bestuur in april 1997 een beslissing nemen.

Ook interessant

Reacties